Voorwaarden gebruik website, privacy, cookies, contact


VERANTWOORDELIJKE VOOR DEZE WEBSITE

Verantwoordelijke voor deze website is Baliedata te Breda (KVK 55686788).
INFORMATIE VOOR ADVOCATEN

Vermelding en wijziging van gegevens is, voorlopig, kosteloos. Eventuele mutaties graag doorgeven per email (zie hieronder bij contact).
Op deze website worden alleen specialisten vermeld die lid zijn van een door de Orde erkende specialisatievereniging.
Op dit moment vermelden wij enkel specialisten die lid zijn van VVARA, VAAN, NVAB, VBR-A, vFAS, VHA, VIA, VIRA, VNJA, LSA, ASP, NVVMA, SVMA, VMA, VOA, SSZ en NVSA.
De wijzigingen worden niet alleen op deze website doorgevoerd, maar ook op onze zusterwebsites advocaatkeus.nl en advocater.nl.

Bij het vermelden van de gegevens van advocaten(kantoren) volgen wij de vermelding zoals die te vinden is op de website van de Orde.

Wij zijn altijd nieuwsgierig naar uw op- of aanmerkingen over de website.

Onze dataverzameling is aangemeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zou u van oordeel zijn dat uw kantoor in strijd met die wet vermeld is (en dat zou in theorie kunnen, bijvoorbeeld indien uw kantooradres gelijk is aan uw privé woonadres), dan bieden wij u onze excuses aan voor deze vergissing. Wij verzoeken u om ons dan even een berichtje te zenden, zodat wij uw gegevens onmiddellijk kunnen verwijderen.
VOORWAARDEN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Bij het verzamelen van gegevens voor deze website, is natuurlijk geprobeerd om dat accuraat te doen, maar noch de schrijver noch de ontwerpers van deze site dragen aansprakelijkheid voor onbedoelde onjuistheden. Wij proberen om alle gegevens up to date te houden, maar met de duizenden mutaties die we per jaar moeten verwerken, is het mogelijk dat we af en toe wat achterlopen. Het gebruik van deze site is op eigen risico.
Om zeker te zijn of iemand inderdaad advocaat is, is het altijd goed om dat even te controleren op de website van de Orde van Advocaten.
Om er zeker van te zijn of een bepaalde advocaat nog steeds lid is van een bepaalde specialisatievereniging, kunt u het beste even bellen met de betreffende vereniging (want niet al hun websites zijn 100% up to date).
CONTACT

Bij voorkeur per email:
Graag vermelden dat het om de website Advocatenspecialist.nl gaat!
Bij grote haast kunt u natuurlijk ook bellen: 076-5156363.
COPYRIGHT

Op de gegevens zoals deze door ons zijn verzameld en worden gepubliceerd, rust ons auteursrecht. Overname van deze gegevens op welke wijze dan ook (zoals bijvoorbeeld, maar niet limitatief door kopiëren, spideren, scrapen, enzovoorts) is ten strikste verboden.
Het heeft ons vele maanden werk gekost om alle gegevens voor deze website te verzamelen, en het kost dagelijks nog veel werk om alles goed bij te houden.
Om die reden zullen wij actie ondernemen tegen iedere inbreuk.
ONAFHANKELIJKHEID

Schrijver en makers van deze site zijn volstrekt onafhankelijk en hebben geen enkele zakelijke of relevante persoonlijke relatie met personen of organisaties die zijn genoemd op deze website, anders dan met de adverteerders:

1. Omnius advocaten
2. LAD advocaten
3. NAB