Wist je dat er een groep goede advocaten is die maar de helft van het normale tarief berekent? Kijk maar eens op onze zusterwebsite advocaatkostenvergelijken.nl.

Voorwaarden gebruik website, privacy, cookies, contact


VERANTWOORDELIJKE VOOR DEZE WEBSITE

Verantwoordelijke voor deze website is Baliedata te Breda (KVK 55686788).
INFORMATIE VOOR ADVOCATEN

Vermelding en wijziging van gegevens is kosteloos. Let wel op: Op deze website worden alleen specialisten vermeld die lid zijn van een door de Orde erkende specialisatievereniging.
Op dit moment vermelden wij enkel specialisten die lid zijn van VVARA, VAAN, NVAB, VBR-A, vFAS, VHA, VIA, VIRA, VNJA, LSA, ASP, NVVMA, SVMA, VMA, VOA, SSZ en NVSA.
Eventuele mutaties graag doorgeven per email (zie hieronder bij contact).
De wijzigingen worden niet alleen op deze website doorgevoerd, maar ook op onze zusterwebsites advocaatkeus.nl en advocater.nl.

Help ons om deze website advertentievrij te maken!
Om deze website in de lucht te houden zijn inkomsten nodig. Die komen op dit moment uit advertenties die deels ook op de pagina's van individuele kantoren staan. Ziet u (net als wij) liever geen advertenties op de pagina van uw kantoor? Voor een jaarlijkse bijdrage van € 25 per kantoor plus € 10 per door ons vermeld specialisme (ongeacht het aantal advocaten per specialisme) maken wij uw kantoorpagina advertentievrij. Bedragen zijn ex BTW.

Bij het vermelden van de gegevens van advocaten(kantoren) volgen wij de vermelding zoals die te vinden is op de website van de Orde. (Onder andere: ieder kantoor kan maar 1 vestigingsplaats hebben.)

Wij zijn altijd nieuwsgierig naar uw op- of aanmerkingen over de website.

Onze dataverzameling is aangemeld conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Zou u van oordeel zijn dat uw kantoor in strijd met die wet vermeld is (en dat zou in theorie kunnen, bijvoorbeeld indien uw kantooradres gelijk is aan uw privé woonadres), dan bieden wij u onze excuses aan voor deze vergissing. Wij verzoeken u om ons dan even een berichtje te zenden, zodat wij uw gegevens onmiddellijk kunnen verwijderen.
VOORWAARDEN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE

Bij het verzamelen van gegevens voor deze website, is natuurlijk geprobeerd om dat accuraat te doen, maar noch de schrijver noch de ontwerpers van deze site dragen aansprakelijkheid voor onbedoelde onjuistheden. Wij proberen om alle gegevens up to date te houden, maar met de duizenden mutaties die we per jaar moeten verwerken, is het mogelijk dat we af en toe wat achterlopen. Het gebruik van deze site is op eigen risico.
Om zeker te zijn of iemand inderdaad advocaat is, is het altijd goed om dat even te controleren op de website van de Orde van Advocaten.
Om er zeker van te zijn of een bepaalde advocaat nog steeds lid is van een bepaalde specialisatievereniging, kunt u het beste even bellen met de betreffende vereniging (want niet al hun websites zijn 100% up to date).
CONTACT

Bij voorkeur per email:
Graag vermelden dat het om de website Advocatenspecialist.nl gaat!
Bij grote haast kunt u natuurlijk ook bellen: 076-5156363.
COPYRIGHT

Op de gegevens zoals deze door ons zijn verzameld en worden gepubliceerd, rust ons auteursrecht. Overname van deze gegevens op welke wijze dan ook (zoals bijvoorbeeld, maar niet limitatief door kopiëren, spideren, scrapen, enzovoorts) is ten strikste verboden.
Het heeft ons vele maanden werk gekost om alle gegevens voor deze website te verzamelen, en het kost dagelijks nog veel werk om alles goed bij te houden.
Om die reden zullen wij actie ondernemen tegen iedere inbreuk.
ONAFHANKELIJKHEID

Schrijver en makers van deze site zijn volstrekt onafhankelijk en hebben geen enkele zakelijke of relevante persoonlijke relatie met personen of organisaties die zijn genoemd op deze website, anders dan met de adverteerders:

1. Omnius advocaten
2. LAD advocaten
3. NAB
Zoals hierboven (onder Informatie voor advocaten) is aangegeven, is het mogelijk dat advocaten een bijdrage betalen om hun kantoorpagina advertentievrij te maken. Dit heeft geen enkel effect op al dan niet vermelden en ook niet op de rangorde waarin kantoren vermeld worden.
COOKIES, PRIVACY, PERSOONSGEGEVENS

Er worden hier enkel cookies gebruikt voor statistische doeleinden (door Statcounter en door Google Analytics). Dit soort cookies heeft slechts zeer geringe effecten op de privacy, zodat wij niet om toestemming vragen voor het gebruik van deze cookies.
Met Google is een bewerkersovereenkomst gesloten, het laatste octet van IP-adressen wordt gemaskeerd, gegevens delen is bij Google uitgezet en er worden geen andere diensten van Google gebruikt in combinatie met de Analytics cookies.
Op de website staan invulformulieren van NAB en Omnius waarin gevraagd wordt om persoonsgegevens en andere privacy-gevoelige informatie in te vullen. Deze formulieren staan niet op de server van deze website, maar op de servers van NAB en Omnius. Het gaat om zogenaamde iframes. Wat u invult komt dus niet bij (de beheerder van) deze website terecht.