Wist je dat er een groep goede advocaten is die maar de helft van het normale tarief berekent? Kijk maar eens op onze zusterwebsite advocaatkostenvergelijken.nl.

Advocaten sociaal zekerheidsrecht. Vraag en antwoord


ZIJN SSZ-ADVOCATEN DE ENIGE GOEDE ADVOCATEN SOCIAAL ZEKERHEIDSRECHT?

We hebben de neiging om "ja" te antwoorden, met wel met hier en daar een enkele uitzondering.
Er zijn nogal wat arbeidsrecht-advocaten die een goede kennis hebben van de WW.
Verder is er hier en daar wel een advocaat te vinden met bijzondere kennis van een enkele sociale-zekerheids-wet.
Maar in het algemeen, en voor andere regelingen dan de WW, zouden we niet snel advocaten kunnen aanwijzen die zich kunnen meten met de kennis en ervaring van de SSZ-advocaten.

(Over de vraag wat in het algemeen gesproken een goede advocaat is, zie onze pagina Wat is een goede advocaat?)

WAAR VIND IK DE WEBSITE VAN DE SSZ?

Hier: Website SSZ

(Je vindt daar ook de eisen wat betreft opleiding en werkervaring waar de advocaten van de SSZ aan moeten voldoen.)
IS EEN SSZ-ADVOCAAT DUURDER DAN EEN ANDERE ADVOCAAT?

Pro deo advocaat (toevoeging)

Veel zaken in de sociale zekerheid worden op toevoegingbasis behandeld. Je kunt daarvoor bij de meeste SSZ-advocaten terecht.
Kom je in aanmerking voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand ( "toevoeging", "advocaat van onvermogen", "pro deo advocaat"), dan betaal je een vaste eigen bijdrage.
Geen enkele advocaat mag een hoger bedrag incasseren dan de eigen bijdrage, specialist of niet.
Een SSZ-advocaat is dus niet duurder dan andere advocaten als er een "toevoeging" is.

(Voor meer informatie over pro-deo-zaken, kijk op de website prodeoadvocaatvanonvermogen.nl of kijk op de website van het juridisch loket)

Wil je weten of een bepaalde advocaat pro-deo-zaken behandelt, dan kun je dat controleren op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Rechtsbijstandverzekering

Heb je een rechtsbijstandverzekering (en valt jouw probleem onder de dekking), dan zal de zaak in eerste instantie behandeld worden door de juristen die door de verzekeraar worden ingeschakeld.
Komt het echter tot een procedure en moet er een advocaat worden ingeschakeld, dan heb je als alles goed is vrije advocaatkeus, zodat je zonder extra kosten een echte specialist kunt laten inschakelen door jouw verzekeraar.

Als er op enig moment onenigheid is tussen jou en jouw verzekeraar over de behandeling van de zaak, heb je recht op een second opinion. Ook dan is er meestal vrije advocaatkeus.

Voor meer informatie, zie onze pagina rechtsbijstandverzekering.

Bij sommige verzekeringen is rechtsbijstand bij sociaal zekerheidsrecht niet gedekt!

Zelf betalen

In het algemeen hebben specialisten de neiging om een wat hoger uurtarief te rekenen dan andere advocaten.
Als het goed is kost de behandeling van de zaak hen echter minder tijd (omdat ze meer ervaring hebben). Per saldo zou de eindafrekening dus niet veel hoger moeten zijn dan bij een andere advocaat.

Er zijn niet veel SSZ-leden, zodat er geen sprake is van serieuze onderlinge concurrentie op prijs. Dat betekent overigens zeker niet dat iedereen dezelfde tarieven hanteert.
(Zie ook onze pagina onderhandelen over tarief advocaat.)