Wist je dat er een groep goede advocaten is die maar de helft van het normale tarief berekent? Kijk maar eens op onze zusterwebsite advocaatkostenvergelijken.nl.

Advocaten migratie- en vreemdelingenrecht. Vraag en antwoord


ZIJN SVMA-ADVOCATEN DE ENIGE GOEDE ADVOCATEN MIGRATIERECHT?

Nee. Er zijn meer goede advocaten voor asielrecht, vreemdelingenrecht, vreemdelingenbewaring, nationaliteitsrecht, e.d.
Dat komt omdat de SVMA nog een jonge vereniging is, en nog niet alle specialisten migratierecht zich hebben aangesloten.

Veel asielspecialisten zijn lid van de vereniging van asieladvocaten en -juristen. Die vereniging valt buiten het kader van deze website omdat we hier alleen advocaten opnemen.
Verder zijn er deskundigen vreemdelingenrecht te vinden bij diverse Werkgroepen. Neem voor de zekerheid contact op met het Juridisch Loket om je naar een goede advocaat te laten verwijzen.

Of maak het jezelf gemakkelijk en neem gewoon een SVMA-advocaat in de arm, waarmee je zonder zoeken verzekerd bent van goede rechtsbijstand.

(Over de vraag wat in het algemeen gesproken een goede advocaat is, zie onze pagina Wat is een goede advocaat?)

WAAR VIND IK DE WEBSITE VAN DE SVMA?

Hier: website SVMA

(Je vindt daar ook de eisen wat betreft opleiding en werkervaring waar de advocaten van de NVVMA aan moeten voldoen.)
IS EEN SVMA-ADVOCAAT DUURDER DAN EEN ANDERE ADVOCAAT?

Pro deo advocaat (toevoeging)

Kom je in aanmerking voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand ( "toevoeging", "advocaat van onvermogen", "pro deo advocaat"), dan betaal je een vaste eigen bijdrage.
Geen enkele advocaat mag een hoger bedrag incasseren dan de eigen bijdrage, specialist of niet.
Vrijwel alle SVMA-advocaten behandelen (ook) pro-deo-zaken.
Een SVMA-advocaat is dus niet duurder dan andere advocaten als er een "toevoeging" is.

(Voor meer informatie over pro-deo-zaken, kijk op de website prodeoadvocaatvanonvermogen.nl of kijk op de website van het juridisch loket)

Wil je weten of een bepaalde advocaat pro-deo-zaken behandelt, dan kun je dat controleren op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Rechtsbijstandverzekering

Heb je een rechtsbijstandverzekering (en valt jouw probleem onder de dekking), dan zal de zaak in eerste instantie behandeld worden door de juristen die door de verzekeraar worden ingeschakeld.
Komt het echter tot een procedure en moet er een advocaat worden ingeschakeld, dan heb je als alles goed is vrije advocaatkeus, zodat je zonder extra kosten een echte specialist kunt laten inschakelen door jouw verzekeraar.

Als er op enig moment onenigheid is tussen jou en jouw verzekeraar over de behandeling van de zaak, heb je recht op een second opinion. Ook dan is er meestal vrije advocaatkeus.

Voor meer informatie, zie onze pagina rechtsbijstandverzekering.

Veel rechtsbijstandverzekeringen hebben asiel- en vreemdelingenrecht uitgesloten.

Zelf betalen

In het algemeen hebben specialisten de neiging om een wat hoger uurtarief te rekenen dan andere advocaten, maar bij de SVMA-advocaten valt dat meestal nog wel mee.
Er zijn (nog) niet veel SVMA advocaten maar in het migratierecht in het algemeen is er redelijk wat concurrentie, ook op prijs. (Zie ook onze pagina onderhandelen over tarief advocaat.)