Wist je dat er een groep goede advocaten is die maar de helft van het normale tarief berekent? Kijk maar eens op onze zusterwebsite advocaatkostenvergelijken.nl.

Advocaten jeugdrecht. Vraag en antwoord


ZIJN VNJA-ADVOCATEN DE ENIGE GOEDE ADVOCATEN JEUGDRECHT?

Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eerst iets uitleggen over het begrip "jeugdrecht".
Veel rechtsgebieden dragen de naam van het bijbehorende wetboek, zoals "strafrecht" heeft te maken met het Wetboek van Strafrecht en "burgerlijk recht" met het Burgerlijk Wetboek.
Bij "jeugdrecht" moet je niet denken aan een bepaald soort recht, maar aan een bepaald soort klant: een kind, een minderjarige of een jong-minderjarige.

Een jeugdige kan te maken krijgen met strafrecht, met ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing, met echtscheiding en omgangsregelingen, enzovoorts.

In theorie zou je als kind of jongere dus ook vaak bij een andere specialist terecht kunnen, maar het gebeurt nogal eens dat je daar als klant niet helemaal serieus genomen wordt. Niet iedere advocaat weet om te gaan met een kind of een jongere als klant en een VNJA-advocaat weet dat wel!

(Over de vraag wat in het algemeen gesproken een goede advocaat is, zie onze pagina Wat is een goede advocaat?)
WAAR VIND IK DE WEBSITE VAN DE VNJA?

Hier: Website VNJA.

(Je vindt daar ook de eisen wat betreft opleiding en werkervaring waar de advocaten van de VNJA aan moeten voldoen.)
IS EEN VNJA-ADVOCAAT DUURDER DAN EEN ANDERE ADVOCAAT?

Pro deo advocaat (toevoeging)

Kom je in aanmerking voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand ( "toevoeging", "advocaat van onvermogen", "pro deo advocaat"), dan betaal je een vaste eigen bijdrage.
Geen enkele advocaat mag een hoger bedrag incasseren dan de eigen bijdrage, specialist of niet.
De meeste jeugdzaken worden pro deo behandeld.
De meeste, zo niet alle, VNJA-advocaten behandelen dan ook pro-deo-zaken.

(Voor meer informatie over pro-deo-zaken, kijk op de website prodeoadvocaatvanonvermogen.nl of kijk op de website van het juridisch loket)

Wil je weten of een bepaalde advocaat pro-deo-zaken behandelt, dan kun je dat controleren op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Rechtsbijstandverzekering

Heb je een rechtsbijstandverzekering (en valt jouw probleem onder de dekking), dan zal de zaak in eerste instantie behandeld worden door de juristen die door de verzekeraar worden ingeschakeld.
Komt het echter tot een procedure en moet er een advocaat worden ingeschakeld, dan heb je als alles goed is vrije advocaatkeus, zodat je zonder extra kosten een echte specialist kunt laten inschakelen door jouw verzekeraar.

Als er op enig moment onenigheid is tussen jou en jouw verzekeraar over de behandeling van de zaak, heb je recht op een second opinion. Ook dan is er meestal vrije advocaatkeus.

Voor meer informatie, zie onze pagina rechtsbijstandverzekering.

Bij veel verzekeringen is rechtsbijstand bij familierecht niet gedekt!

Zelf betalen

In het algemeen hebben specialisten de neiging om een wat hoger uurtarief te rekenen dan andere advocaten, maar bij VNJA-advocaten valt dat meestal mee.
Wij denken niet dat er een VNJA-advocaat te vinden is die een jeugdige in de kou zal laten staan vanwege een te lage honorering.