Wist je dat er een groep goede advocaten is die maar de helft van het normale tarief berekent? Kijk maar eens op onze zusterwebsite advocaatkostenvergelijken.nl.

Advocaten insolventierecht. Vraag en antwoord


ZIJN INSOLAD-ADVOCATEN DE ENIGE GOEDE ADVOCATEN INSOLVENTIERECHT?

Bij andere specialismen durven wij niet zo snel te beweren dat iedere specialist lid is van de betreffende specialistenvereniging, maar bij insolventierecht is de organisatiegraad toch wel bijna 100%.

Wij durven de stelling dus wel aan dat je vrijwel geen specialist insolventierecht zult vinden, die geen lid is van INSOLAD.

(Over de vraag wat in het algemeen gesproken een goede advocaat is, zie onze pagina Wat is een goede advocaat?)

WAAR VIND IK DE WEBSITE VAN DE INSOLAD?

Hier: Website INSOLAD

(Je vindt daar ook de eisen wat betreft opleiding en werkervaring waar de advocaten van de INSOLAD aan moeten voldoen.)
IS EEN INSOLAD-ADVOCAAT DUURDER DAN EEN ANDERE ADVOCAAT?

Pro deo advocaat (toevoeging)

Behalve als curator in faillissementen en bewindvoerder in surseances, werken INSOLAD-advocaten vooral voor bedrijven en vermogende particulieren, maar er zijn ook INSOLAD-advocaten die toevoegingen behandelen. Wil je weten of een bepaalde advocaat pro-deo-zaken behandelt, dan kun je dat controleren op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Rechtsbijstandverzekering

Heb je een rechtsbijstandverzekering (en valt jouw probleem onder de dekking), dan zal de zaak in eerste instantie behandeld worden door de juristen die door de verzekeraar worden ingeschakeld.
Komt het echter tot een procedure en moet er een advocaat worden ingeschakeld, dan heb je als alles goed is vrije advocaatkeus, zodat je zonder extra kosten een echte specialist kunt laten inschakelen door jouw verzekeraar.

Als er op enig moment onenigheid is tussen jou en jouw verzekeraar over de behandeling van de zaak, heb je recht op een second opinion. Ook dan is er meestal vrije advocaatkeus.

Voor meer informatie, zie onze pagina rechtsbijstandverzekering.

Zelf betalen

De tarieven van INSOLAD-advocaten liggen vrij hoog. Als we naar de ledenlijst kijken, zien we ook relatief veel kantoren die als duur bekend staan.

Aan de andere kant: er zijn veel INSOLAD-advocaten, zodat er zeker sprake is van concurrentie.
(Zie ook onze pagina onderhandelen over tarief advocaat.)